5 Sebab Menjadikan Islam Membikin Ajaran Yang Besar, Nomor 5 Sugguh Berat.

Hal yang hebat pastilah mempunyai tanggungan yang besar juga. Begitu pula dengan Agama yang di sebarkan oleh Rasulullah, Agama yang muncul dari keterasingan berubah menjadi Islam yang tersebar dengan cepat seperti air di lautan yang berduyun-duyun meluas kesegala tempat.

Namun, Islam ini pun menjadi Islam yang mempunyai resiko yang besar pula. Dalam salah satu cita-cita Islam adalah menjadi Rahmat seluruh alam. Sehingga, Islam ini punya tanggung jawab yang setara untuk merealisasikan tujuan yang hebat ini.

Dikutip dari web 30days.net pada tahun 2013 penduduk manusia yang memeluk Islam sebesar 22.43%, disusul Kristen Katolik 16.83%, serta Kristen Protestan 6.08%. Hal ini memperlihatkan sesungguhnya dalam segi jumlah pun Islam telah menjadi Islam yang terbanyak di Bumi.

Untuk itu, kita mesti menyadari dan meyakini bahwasanya Islam ini merupakan Agama yang hebat dan akan terus menjadi tinggi sampai hari kebangkitan nanti. Beberapa sebab yang akan membuat kamu percaya dan kian bertambah keimanan serta ketegagahan hati kamu antara lain :

1. Dibawa Oleh Orang Yang Hebat

Sudah tidak dapat di sangkal bahwasanya Ajaran yang Dibawa oleh Nabi Muhammad ialah manusia yang dahsyat. Diawali dari ketersingan dan sedikit ilmu. Berubah menjadi manusia yang sangat cerdas dalam membangun Agama yang tertebar kesegala tempat di dunia ini.

Salah satu yang menjadi bentuk terbesar Nabi Muhammad membuat Islam hebat antara lain adalah sebab kebersihan hati dan sikap amanah yang dipunyai oleh Nabi Muhammad.

Bahkan jika kita mencari buku 100 orang terhebat di dunia. Bahwa, kita bakal menemui bahwasanya Nabi Muhammad ialah sosok nomor #1.

2. Menjadi Agama yang Sempurna

Segala hal telah ada ajarannya dalam syariat Islam yang mulia ini. Kejelasan ajaran Islam terpaut dengan seluruh petunjuk dan panduannya telah dijelaskan secara tampak dan lengkap dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad.

Saat kamu ingin belajar, menikah, bermuamalah. Bahkan, ketika membersihaan kuku pun sudah ada tuntunannya didalam agama Islam yang hebat ini.

Dengan demikian, Islam selain agama yang besar juga menganjurkan kepada tiap-tiap muslimin suatu ajarana yang bakal bermanfaat baik untuk dirinya maupun khalayak ramai di dunia juga di akhirat.

3. Ajaran Dengan Pengedaran Tercepat

Hanya dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun Islam sudah tersebar begitu cepat dari awal mula kali berita pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira sampai saat masa kemerdekaan Islam. Hal itu dijalani dalam waktu 23 tahun. Dengan rinciannya 10 tahun di Mekah, dan 10 tahun di Madinah.

Tidak hanya itu, selepas Islam dapat memperoleh kembali daerah Mekah. Islam juga berlangsung melebarkan ajaran Rahmatan Lil Alamin ke segala wilayah bumi. Sampai-sampai Islam saat itu sangat berdaulat di bumi Andalusia yang waktu ini kita paham dengan sebutan Spanyol.

4. Menjadi Satu-satunya Agama Yang Benar di Sisi Allah

Merupakan salah satu pekara yang harus dipercayai oleh tiap-tiap umat muslim ialah menegaskan bahwasanya Islam-lah menjadi satu-satunya ajaran yang Haq disamping Allah. Dan seluruh ajaran tidak sesuai dengan Ajaran Islam yang sudah diemban oleh nabi yang lalu sudah tersingkirkan dengan adanya Islam ini.

Berita ini pun telah dinyatakan sendiri oleh Rabbul Alamin dituliskan di Kitabullah surah Al-Maidah ayat ke 3. Dimana, memperlihatkan sesugguhnya Islam-lah menjadi Agama paling akhir yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad.

Sehingga tidak ada lagi ajaran bentukan maupun agama sempalan dari ajaran lain. Segala ajaran selain dari Agama Islam baik itu yang dibentuk-bentuk, dibuat sesuatu yang baru, terlebih lagi di perandaikan dengan bentuk yang semisal terhapuskan dengan munculnya Islam yang suci ini.

5. Ajaran Dengan Batu Ujian Terbesar

Orang yang hebat bakal punya visi yang hebat juga. Tetapi, searah dengan itu bakal menjadi besar juga ujian yang bakal diembannya.

Maka, itulah Agama Islam. Selaku agama yang besar dengan begitu banyak cobaan terbanyak yang akan didapatkan. Allah tidak akan memberikan cobaan yang setimpal kepada manusia yang tidak mampu menerima cobaan tersebut. Sebagaimana ajaran Islam yang jadi agama yang suci ini. Pastilah bakal mendapati cobaan yang besar pula.

Kamu memperhatikan kisah ketika Rasulullah memperoleh ujian semisal pukulan, hinaan dan bertubi-tubi cobaan ketika Nabi Muhammad mengajak bangsa Arab waktu itu untuk mengimani Bahwasanya Tidak Ada Tuhan Selain Allah. Sungguh 10 tahun unjian yang sungguh sulit dilalui oleh Rasulullah bersama para pemeluk Islam kala itu yang berupa dari kaum kecil dan biasa.

Tetapi, Tengoklah ketika Allah mempersembahkan perintah untuk berpindah ke Madinah. Sehingga, inilah pijakan awal Islam mulai berdiri dan berjaya sepanjang 10 tahun dan kembali ke Mekah untuk memerdekakan wilayah mekah dari keburukan.

Sungguh, bentuk cobaan dari Allah ialah untuk mencari umat terbaik dari Islam ini untuk dapat menjaga Islam agar kembali ke jalan yang Suci di sisi Allah.

Begitulah beberapa hal yang dapat membuat kalian percaya bahwasanya Agama Islam ialah agama yang agung. Semoga dengan ini kalian bisa lebih yakin lagi di jalan Allah.

Leave a Reply